TRANG CHỦ B29

Bước 1
Sau khi cài đặt B29 thành công bạn cần vào:
Cài đặt→ Cài đặt chung→ Quản lý thiết bị→ Tin cậy 
Bước 2
Bước 3
- Trở về màn hình chính
- Chọn biểu tượng B29 để trải nghiệm
Ấn vào " Download " để cài đặt app.