TRANG CHỦ B29

Bước 1
Bước 3
- Trở về màn hình chính
- Chọn biểu tượng B29 để trải nghiệm
- Bấm chọn Download
- Ấn tải App để tải xuống file APK

- Vào phần Cài đặt (Settings)
- Tiến hành cài đặt B29 từ file APK
Bước 2